Program

PROGRAMI

• 10 satni redovni program
• Programom katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
• Program predškole (provodi se u sklopu redovnog programa)
• Montessori program

Kraći programi:
• Engleski jezik
• Ritmika i ples
• Sportski program
• Glazbeni tečaj

 

Programima potičemo:
• socio - emocionalni razvoj
• spoznajni razvoj
• razvoj govora i jezika
• duhovni razvoj
• senzo-motorni razvoj 

CILJ:
Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

ZADAĆE:
• Zadovoljavati biološke potrebe djeteta
• Odgoj za ljudske i kršćanske vrjednote
• Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
• Ostvarenje samostalnosti i kompetencija
• Osigurati kvalitetu življenja, razvijajući temeljne odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
• Odgoj za odgovorno ponašanje
• Kvalitetan odnos s drugima, posebice drugačijima

PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

CILJ:
Senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu te na poseban način prema Bogu.

ZADAĆE:
• Pomoći djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe razvijajući tako svoju osobnost
• Zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu
• Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
• Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju
• Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
• Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova bitka; ljepotu, istinu i dobrotu
• Pomoći djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima koji su različiti
• Omogućiti djetetu da igrom doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja

ZAŠTO VJERSKI ODGOJ?
• Dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
• Dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
• Mašta, intuicija, znatiželja i spontanost omogućuju stvaranje autentičnog odnosa s Bogom
• Pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere
• Potreba za cjelovitim odgojem

KAKO?
Igrajući se i prožimajući duhovnu dimenziju kroz sve djelatnosti koje se u vrtiću provode (pisana riječ, glazba, likovni izričaj, scenski prikaz, pokret…)
KADA?
• Situacijski -  spontano i nepredviđeno kada prati potrebe i osjećaje djeteta
• Planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane

GDJE?
U vrtiću kao cjelodnevni program

TKO?
Odgojitelji u vjeri u cjelodnevnim programima
Osim opće ljudskih vrijednosti koje u vrtiću njegujemo, obitelji koji traže, korijene odgojnog djelovanja u katoličkoj vjeri mogu računati na našu potporu

logo ssk1djakovo vrt
Dječji vrtić Sunčev sjaj - Nazaret, Podružnica Zagreb - Vrhovec 45, 10000 ZAGREB
 Tel: 01 / 3770 863 Fax: 01 / 3770 862 - e-mail: suncev-sjaj@zg.t-com.hr
 IBAN: HR82 2500009-1402000112 - OIB: 35502604947
 

IZRADA I ODRŽAVANJE: TEOFIL - WEB STUDIO