"Budite strpljive, izdržite, molite i uzdajte se u dragoga Boga."

                                                                                                                                         bl. majka M. Terezija Scherer

SUSRET S MATEOM GAZILJ

U nedjelju, 19. siječnja, posjetila je samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, uz pratnju svojega brata Roka, Matea Gazilj, edukacijska rehabilitatorica, odnosno defektologinja, koja je u ožujku 2019. godine otputovala kao volonterka u Južnu Ameriku, u Boliviju. Sredinom studenoga vratila se u Hrvatsku, završivši time osmomjesečni volonterski put.

Okupljenim je sestrama, uz pomoć fotografija i video zapisa, prenijela iskustvo svojega rada sa siromašnom djecom u kapucinskoj misiji u selu Minero u Boliviji, koje je od najvećega bolivijskoga grada Santa Cruza udaljeno 80 kilometara.

Sestra Valerija Široki, provincijalna poglavarica, zahvalila se Mateji, u ime svih sestara, za darovano vrijeme i podijeljeno iskustvo.


Facebook likebox