"Križ neka ti bude prva i najdraža slika."
                                                                                                                                                                 o. Teodozije Florentini

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA KRŠĆANSKE ŽENE U SRIJEM. MITROVICI

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA KRŠĆANSKE ŽENE U SRIJEM. MITROVICI KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA KRŠĆANSKE ŽENE U SRIJEM. MITROVICI KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA KRŠĆANSKE ŽENE U SRIJEM. MITROVICI

Na inicijativu i poziv s. Anete Raič okupilo se dvadesetak žena, među kojima su bile i suradnice srijemskomitrovačkog Caritasa koje su pomogle oko organizacije korizmene duhovne obnove. Prateći program duhovne obnove, te sudjelujući u svemu što program nudi, žene su razmišljale o temi „Stvaranje i ‘Božja žena’“.

Govoreći o ženi kao biću, s. Aneta istaknula je kako je žena od Boga stvorena, te kao takva ima veliku vrijednost. Bog je s nama svakog dana. Kad je došao trenutak najvažnijeg dijela stvaranja – nas, Bog se spustio do praha i oblikovao nas svojim rukama. Kruna stvaranja je stvaranje muškarca i žene. Zato muškarac nije ostvaren bez žene a žena nije ostvarena bez muškarca. Trebamo uvijek imati na umu da je Bog, kao i Sunce, uvijek prisutan. Biblija je naš najjasniji i najpouzdaniji izvor podataka o Božjem karakteru, ljubavi, milosti i milosrđu. Nju možemo smatrati Suncem. Može li biti boljeg opisa uloge Biblije? Svjetlost koja sja s njezinih stranica pokazuje nam zabludu ali pokazuje i pravi put razdvajajući svjetlost od tame, poručila je s. Aneta.

Na kraju je pročitano i pismo sv. Ivana Pavla ženama Hvala tebi, ženo… Duhovni dio programa završen je euharistijskim slavljem.             

Preuzeto s: https://ika.hkm.hr/novosti/korizmena-duhovna-obnova-za-krscanske-zene/

Facebook likebox