"Samo put križa vodi u nebo!"

                                                                                                                                                                 bl. m. M. Terezija

KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA

KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA KONCERT BOŽIĆNIH PJESAMA

Na svetkovinu Bogojavljenja, 6. siječnja 2019., u samostanskoj crkvi Presvetoga Srca Isusova u Đakovu, u organizaciji Saveza kulturno-umjetničkih društava Grada Đakova, održan je koncert božićnih pjesama.

Ženska pjevačka skupina “Skladovke” KUD-a „Sklad“ Đakovo predstavila se pjesmama Betlemsko kolo i Ustajte pastiri. Pjevačka skupina KUD-a „Zora“ Piškorevci pjevala je pjesme Svim na zemlji  i O, pastiri, čudo novo, pjevačka skupina KUD-a “Kuševac” Kuševac izvela je pjesme Danas se čuje i Zdravo budi, mladi Kralju.

Pjevačka skupina KUD-a „Slavonija“ Đurđanci nastupala je s pjesmama Djetešce nam se rodilo i Dvorani neba, pjevačka skupina KUD-a „Hrvatska čitaonica“ Selci Đakovački pjevala je pjesme Kirie eleison i Gloria, a pjevačka skupina KUD-a „Ivan Tišov“ Viškovci predstavila se pjesmama Radujte se narodi i Zdravo budi, mladi KraljuŽeljko Vurm

Facebook likebox