"Samo put križa vodi u nebo!"

                                                                                                                                                                 bl. m. M. Terezija

PEDIJATRIJSKI KONGRES U ŠIBENIKU 2018.

PEDIJATRIJSKI KONGRES U ŠIBENIKU 2018. PEDIJATRIJSKI KONGRES U ŠIBENIKU 2018. PEDIJATRIJSKI KONGRES U ŠIBENIKU 2018. PEDIJATRIJSKI KONGRES U ŠIBENIKU 2018.

Od 11. – 14. listopada 2018. održan je 12 Kongres pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara. Uz brojna stručna predavanja nastupile su sa svojim izlaganjima i naše sestre s. Anđela Sudar i s. Margarita Marija Kovačević.

Tema s. Anđele bila je: „Moždana smrt djeteta i priprema za eksplantaciju organa“ u kojem je prikazala postupak sa djetetom prilikom moždane smrti i stav Katoličke Crkve u riječima svetog pape Ivana Pavla II o eksplantaciji organa.

s. Margarita Marija imala je izlaganje o: „Sestrinskoj skrbi djeteta s Down sindromom oboljelog od akutne mijeloične leukemije“ u kojem je bio naglasak na specifičnom pristupu i problemima u zdravstvenoj njezi koje imaju djeca s Down sindromom.

s. M.M.K.

Facebook likebox