"Tko hoće učiniti nešto izvanredno,

ne smije misliti da je to nemoguće.

                                                                                                                                                                  o. Teodozije

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

OBRANA DIPLOMSKOG RADA OBRANA DIPLOMSKOG RADA OBRANA DIPLOMSKOG RADA OBRANA DIPLOMSKOG RADA

U petak, 29. rujna 2017. godine, s. Margarita Marija Kovačević je uspješno obranila diplomski rad ''Komunikacija roditelja s medicinskim sestrama djece koja se liječe od malignih bolesti'' u okviru Studija sestrinstva pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, stekavši naslov 'magistra sestrinstva'. Sestri Margariti Mariji od srca čestitamo i dijelimo radost s njom, vjerujući da će stečene vještine i usvojeno znanje na Studiju biti Bogu na slavu i bližnjemu na pomoć. s.K.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

Facebook likebox