"Na zemlji imamo samo jednu zadaću -

Ispuniti Volju Božju!"
                                                                                                                                         o, Teodozije Florentini

OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA

OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA OTKRIJMO LICE MILOSRDNOG BOGA

Od 4. do 6. ožujka 2016., u kući Betanija u Đakovu, održana je duhovna obnova za srednjoškolce, studente i radničku mladež koji su došli iz: Nove Gradiške, Slavonskoga Broda, Oprisavaca, Komletinaca, Podcrkavlja, Valpova, Ivankova, Vukovara, Vinkovaca, Jarmine i Županje.

Duhovna obnova bila je u duhu Godine milosrđa te su predavanja i radionice odvijale pod temom "Otkrijmo lice milosrdnog Boga" što je priredila je s. Gabrijela Damjanović dok su molitvene trenutke vodile s. Gita Klobučar, s. Vesna Stojanović i s. Ivana Topić.

Mladi su imali prilike čuti i svjedočanstvo svećeničkog poziva kao i iskustvo podjele Božjeg milosrđa u sakramentu pomirenja o čemu je progovorio vlč. Mario Brkić.

Mladi su se odazvali i na poziv pape Franje u "Inicijativi 24 sata za Gospodina" kroz pokorničko bogoslužje, sakrament pomirenja i klanjanje u đakovačkoj katedrali. Duhovna obnova je završena sa svetom misom u Betaniji koju je predslavio vlč. Krešimir Bulat koji je mladima također progovorio o milosrđu nebeskog Oca tumačeći im Božju riječ. GT

Facebook likebox