"S Bogom i za Boga može se Mnogo!"

                                                                                                                                         bl. majka Marija Terezija Scherer

Neka razmišljanja pape Franje o Crkvi i njezinu poslanju koja je izrekao u vrijeme dok je bio nadbiskupom Buenos Airesa. „Za mene apostolska hrabrost je sijanje Riječi. Njezino davanje ljudima koji je trebaju, za koje je namijenjena. Prenijeti ljudima ljepotu Evanđelja, zadivljujuću ljepotu susreta s Isusom. I po tome prepustiti Duhu Svetom da učini ostalo. Gospodin je taj, kaže Evanđelje,…

Facebook likebox