"S Bogom i za Boga može se Mnogo!"

                                                                                                                                         bl. majka Marija Terezija Scherer

POZIV ZA MIR

Papa Franjo: ‘Upućujem snažni poziv za mir, poziv je to što izvire iz dubine mog bića!’  

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 1. rujna 2013.  

Draga braćo i sestre, dobar dan!  
Danas se, draga braćo i sestre, želim pridružiti vapaju koji se sa sve većom tjeskobom izdiže iz svih krajeva svijeta, iz svih naroda, iz srca svakog čovjeka, iz jedne obitelji koja je čovječanstvo: to je vapaj za mirom! To je vapaj koji snažno odzvanja: želimo svijet u kojem vlada mir, želimo biti muškarci i žene mira, želimo da u ovom našem svijetu, rastrganom podjelama i sukobima, zavlada mir: nikada više rata! Nikada više rata! Mir je predragocjeni dar kojeg treba promicati i čuvati.
Mnogo je borbi i sukoba u ovom našem svijetu koji u meni bude duboku bol i zabrinutost, ali u ovim danima moje je srce duboko ranjeno osobito onim što se događa u Siriji i obuzet zebnjom zbog dramatičnog tijeka zbivanja koji se nazire.
Upućujem snažni poziv za mir, poziv je to što izvire iz dubine mog bića! Koliku patnju, koliko razaranje, koliku bol je donosila i donosi upotreba oružja u toj izmučenoj zemlji, osobito među civilnim i nenaoružanim pučanstvom! Pomislimo samo koliko djece neće moći ugledati svjetlo budućnosti! Posebno snažno osuđujem upotrebu kemijskog oružja! Ja vam kažem da su mi još uvijek u mislima i u srcu strašne slike iz proteklih dana! Postoji Božji sud i sud povijesti o našim djelima kojem se ne može pobjeći! Upotreba oružja nikada ne donosi mir. Rat priziva rat, nasilje priziva nasilje.
Iz sve snage tražim od sukobljenih strana da poslušaju glas vlastite savjesti, da se ne zatvaraju u vlastite interese već da u drugome gledaju brata i hrabro i odlučno krenu putom susreta pregovora te tako prevladavaju slijepo suprotstavljanje. Jednako snažno pozivam međunarodnu zajednicu da uloži sve napore da se, bez daljnjeg oklijevanja, pokrenu jasne inicijative za mir u tom narodu, utemeljene na dijalogu i pregovorima, za dobro čitavog sirijskog naroda.
Neka se ne štede napori kako bi se zajamčila humanitarna pomoć onima koji su pogođeni tim strašnim sukobom, osobito prognanicima u zemlji i brojnim izbjeglicama u susjednim zemljama. Neka se humanitarnim djelatnicima, koji rade na ublažavanju trpljenja pučanstva, osigura mogućnost da pružaju potrebnu pomoć.
A što mi možemo učiniti za mir u svijetu? Kao što je govorio papa Ivan: svim je ljudima zajednički zadatak uspostavljati u ljudskom društvu nove odnose vođene pravednošću i ljubavlju (usp. enc. Pacem in terris [11. travnja 1963.]: AAS 55 [1963], 301-302)

Facebook likebox