"Što god Bog pripušta, za mene je spasonosno."

Otac Teodozije 

U znaku križa 145/3-2017

znak1str       

Treći broj 2017

Pogledajte drugi broj 2017

Pogledajte prvi broj 2017

Glavna i odgovorna urednica

s. M. Jacinta Mandura
s.jacinta.mandura@gmail.com

Lektura
s. M. Stela Filipović

Korektura
s. M. Augustina Dominković

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3