"Kad se upozna i odabere svoje zvanje,

tada preostaje samo jedno: 

biti vjeran do kraja."

                                                                                                                                        o. Teodozije Florentini

U znaku križa 153/1-2020

ZNAK 2019     

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi broj 2020. godine

Treći broj 2019. godine

Drugi broj 2019. godine

Prvi broj 2019. godine

Četvrti broj 2018. godine

Treći broj 2018. godine

Drugi broj 2018. godine

Prvi broj 2018. godine

 

Glavna i odgovorna urednica

s. M. Jacinta Mandura
s.jacinta.mandura@gmail.com

Lektura
s. M. Stela Filipović

Korektura
s. M. Augustina Dominković

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter

Facebook likebox