"Što god Bog pripušta, za mene je spasonosno.

Uvijek i sve je dobro što i kako Bog dopušta."

Otac Teodozije 

U znaku križa 143/1-2017

znak1str       

Pogledajte prvi broj 2017

Pogledajte treći broj 2016

Pogledajte drugi broj 2016

Pogledajte prvi broj 2016

Pogledajte treći broj 2015

Pogledajte drugi broj 2015

Pogledajte prvi broj 2015

 

Glavna i odgovorna urednica

s. M. Jacinta Mandura
s.jacinta.mandura@gmail.com

Lektura
s. M. Stela Filipović

Korektura
s. M. Augustina Dominković

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3