"Tko hoće učiniti nešto izvanredno,

ne smije misliti da je to nemoguće.

                                                                                                                                                                  o. Teodozije

DOŠAŠĆE

Kroz sedam dana, od 17. do 23. prosinca, u „O“ antifonama upoznavali smo narav iščekivanoga Mesije.

Na sam Badnjak, antifona mijenja oblik i kliče:

»Kad ograne Sunce s neba,

vidjet ćete Kralja svih kraljeva, koji ishodi od Oca“ 

¡ pogledajmo tih sedam Mesijanskih imena: 

EMMANUEL, REX, ORIENS, CLAVIS, RADIX, ADONAI, SAPIENTIA

Znakovito je i čitanje unazad početnih slova svih sedam antifona na latinskom jeziku, akrostih, koje daju rečenicu punu nade za spasenje:

¡ uzmimo prvo slovo svakog imena –

¡ krenimo od sedmog i pročitajmo označena prva slova:

¡oblikovane su latinske riječi ERO CRAS, što u prijevodu znači …. pogledajmo …

EMANUEL        =  O S NAMA BOG

REX                   =  O KRALJU

ORIENS            =  O ISTOČE

CLAVIS            =  O KLJUČU

RADIX                  =  O KORIJENE

ADONAI              =  O GOSPODE

SAPIENTIA       =  O MUDROSTI

E – R – O – C – R – A – S  a znači  

  - DOLAZIM SUTRA 


EMANUELE,

O s-nama- Bog,

u zemljan ovaj siđi log,

u vrijeme ovo nestalno što dan za noć je uzelo

Picture 006i tamu svjetlom izjednačilo,

i grijeh je krepošću proglasilo,

i sad se ne zna što je zlo

i razlike pred dobrim nesta,

i mnogi čovjek više ne zna kud,

i da li dobar mu je put.

 O s- nama- Bog,

požuri i u naš dođi log sad baš

da spasenje nam vječno daš!

O Emanuele,

ti nado sviju naroda, što milostivo nas izbavljaš,

o dođi, dođi s neba,

dođi i ovog trena,

među nama ti se zauvijek nastani…

Ti zemlju našu sumornu,

od svih nevjera umornu, pohodi …

 Emanuele, u nama se nastani… (Živo Vrelo 12/99)


O KRALJU SVIJU NARODA,

mi zaufano molimo
dođi …
nastani se u našim srcima…
dođi,
Picture 013dođi, da danas posvud obnoviš
 i snagom duha pohodiš
Dođi, Kralju sviju naroda,
sve ove nove narode,
sva ova nova kraljevstva
u kojima se miješaju vrline i opačine,
u kojima nadjačaju
sva zla i  što silu zlu iskazuju
po novcu,
po obavijesnim moćima
od sviju moći najjačih u ovom času našemu.

O Kralju,
o dođi, nemoj kasniti. (Živo Vrelo 12/99)

Kralju pogana,
Da.., I želje njihove!
Ugaoni kamenu, koji od dvoje radiš jedno,
Dođi spasiti čovjeka,
Kojega si Ti stvorio od prašine na zemlji! 


O ISTOČE, O SVJETLOSTI

od svjetla Očeva i Duha Svjetlu jednaka,

s množine tijela svjetlećih,

od ruku ljudskih stvorenih

mi danas manje vidimo kud valja nama hodati

jer zastor sebi stavismo, te nama skriven ostaješ i ti,

Picture 010o Svjetlosti najsjajnija.

O Pravedni,

o Jaki,

o Dobri Spase naroda,

Dođi …

da stan nam budeš slabima,

da tvoje sunce zasine i dobrima i zlima.

O Istoče, o Svjetlosti,

ukloni zastor s očiju…

Mi danas manje vidimo kud valja nama hodati,

razgrni, jer zastor sebi stavismo,

dođi …

         da u tebi se divimo svim krasnim Božjim djelima.

                                               (Živo Vrelo 12/99)    

O svitanje,
Svjetlo vječne svjetlosti,
Sunce pravedno,
Dođi dati svjetlo onima koji sjede u tami,
I u sjeni smrtnoj!


O DIVNI KLJUČU DAVIDOV,

što silaziš u naš dom…
O Ključaru Crkve ovog vremena
u kojem sada darom dano nam je živjeti,

Picture 009Dođi…
brodaru Crkve otvori jedra Duha Svog,
nek΄dahne On ko΄lahor  blag
i sve u kraj odvede nas u kojem sva će nasilja
i mračne hude pojave po tvojim rukama
otvoriti se Svjetlosti i milosti Otkupljenja.

O Začetniče Crkve
i voditelju vremena, dođi u naša zatvorena srca,
dođi u Domove obitelji naših,
dođi u ovo naše  vrijeme…

O, dođi,
sužnjeve iz mraka vodi tamničkog.
O divni Ključu Davidov, dođi, siđi u naš dom …

(Živo Vrelo 12/99)

O Ključu Davidov,
Žezlo doma Izraelova,
Koga otvorenog nijedan čovjek ne zatvori,
I zatvorenog nijedan ne otvori,
Dođi osloboditi zatvorenike iz njihovog zatvora,
I one koji sjede u mraku,
I u sjeni smrti.


Picture 016O SLAVNI JESIN KORIJENE,

O Božji Sine,

o slavni Sine Svevišnjeg,

dođi,

da moćnicima zemaljskim znak budeš božanski.

Dođi, i narasti nas u cvjetove,

sa stabla svog nam pusti sokove,

izvedi nas u svoje plodove,

osnaži sve što ljube te,

što ovaj svijet ne proklinju,

što sve stvorenje poštuju,

što za sve ti zahvaljuju.

O Božji Sine,

O snažni Korijene, bez Tebe suh je,

neplodan i brak sa silnim čežnjama,

i svaki moćnik što snuje robit druge

pod krinkom demokracije da hoće dobro čovjeku.

O slavni Sine Svevišnjeg, ne kasni,

dođi, izbavi, iz nevolja nas premnogih.

Iz zemlje Božjeg Kraljevstva

uvedi nas pod barjak Dobre vijesti, o mali Kralju, dođi...(Živo Vrelo 12/99) O Izvore dobrote,
Što stojiš kao zastava ljudi
Pred kojim će kraljevi zatvoriti usta,
Koga će tražiti pogani
Dođi nas izbavi, ne oklijevaj.


Picture 019O ADONAJU, GOSPODE,

O pohiti najžurnije

u svijet što ode od Tebe,

o dođi, o siđi hitno

u ljude mržnjom, u ljude ratom,

u ljude mrakom zla obuzete.

O siđi žurno

jer svijet se ovaj zapleo

 u mreže što ih bez Tebe uplete tužno za sebe.

O Adonaju, Gospode,

slobodom sve nas obavij za Kristov zakon ljubavi.

O, Gospode,

pohiti da nas izbaviš

božanskom svojom desnicom. (Živo Vrelo 12/99)

O Adonaju  i vladatelju kuće Izraelove,
Koji si se objavio Mojsiju u gorućem grmu,
I dao mu zakon Sinaja,
Dođi nas otkupiti svojom ispruženom mišicom!


O MUDROSTI

Picture 004O siđi, siđi danas,

dopri do nas sputanih

svim napravama zemljanim,

svim prevarama zamamnim,

svim lažnim obećanjima

što dolaze iz usta hudih …

od ljudi što odlučiše bivovati bez Tvorca,

bez Oca, bez Sina Spasa i bez Duha Svetoga.

O siđi danas,

među nas uđi, u nas uđi, uči nas.

O Mudrosti,

mudrost višnja svima budi što Mudrost ištu.

Sve nerede otkloni,

sva bespuća, sva zla nagnuća odagnaj od nas.

O Mudrosti

iz starog zemnog vijeka,

iz srednjeg zemnog vijeka

iz novog zemnog vijeka

u zlatni  Kristov vijek uvedi nas.

I sve je dobro dok u Tebi stoji,

dok izvan Tebe ne htjede bivovati.

            O Mudrosti, siđi danas …(Živo Vrelo 12/99)         


ISPRED KATEDRALE ZAPALJENA PRVA ADVENTSKA SVIJEĆA
Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić 2. prosinca 2017. je na adventskom vijencu ispred katedrale sa djecom iz vrtića upalio prvu advenstku svijeću.

Advenstki vijenac, koji je ove godine po prvi puta postavljen na obnovljenom trgu J.J. Strossmayera blagoslovio je župnik Župe Svih svetih Tomislav Ćorluka, a u prigodnom programu koji je vodila Anica Banović nastupio je i Katedralni mješoviti zbor. Na trgu se okupilo mnoštvo vjernika....
(Tekst i foto: Josip Kazalicki)

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

Facebook likebox