"Ne smijemo računati na uspjeh, moramo vršiti svoju dužnost.

                                                                                                                                                                                                o. Teodozije