"Ne smijemo računati na uspjeh,

moramo vršiti svoju dužnost.

                                                                                                                                                      o. Teodozije