"Tko hoće učiniti nešto izvanredno,

ne smije misliti da je to nemoguće.

                                                                                                                                                                  o. Teodozije

IZVJEŠĆE SA SUSRETA SESTARA KOJE RADE U PASTORALU ŽUPNE KATEHEZE I ŠKOLSKOG VJERONAUKA

Đakovo, 23. siječnja 2010. Organizator i pokretač susreta: Odbor za odgoj i pastoral na čelu sa s. Suzanom Babić, voditeljicom Komisije za odgoj i pastoral
Prisutne 24 sestre:s. Suzana Babić, voditeljica Komisije za odgoj i pastoral, s. Amalija Kupčerić i s. Slavoljuba Raguž u ime Provincijalnog vodstva, članice Odbora za odgoj i pastoral: s. Branka Čutura, voditeljica Odbora; s. Mirjana Kvesić, s. Jelica Đuzel, s. Rahela Lacković, te sestre koje su u pastoralu župne kateheze i školskog vjeronauka
Susret je započeo u 9.00 sati. Sve prisutne pozdravila je s. Suzana Babić, voditeljica Komisije za odgoj i pastoral, te predala riječ s. Branki Čutura, voditeljici Odbora za odgoj i pastoral koja je upoznala sestre s temama i tijekom rada današnjeg dana.Rad je započeo molitvom i meditacijom o Sijaču i sjemenu što je pripremila i vodila s. Krista Mijatović.
Tijek rada:

1. Meditativno – katehetski sadržaj na temu „U početku bijaše Riječ“

Sestra Monika Hančić uvela je sestre u molitvu Lectio divina gdje je sestrama pojasnila osobni i zajednički način ove molitve, te im nakon praktičnog dijela podijelila materijale. Sestra Branka je pozvala sestre da iznesu svoja iskustva iz prakse. Sestre su iznosile pozitivna i bogata iskustva u radu s djecom, mladima i pjevačima u primjenjivanju ovog ili sličnih oblika molitve.

2. Predstavljanje Kateheze Dobroga Pastira

Sestra Jelica Đuzel predstavila je religiozni odgoj prema načelima montessori pedagogije Katehezu Dobroga Pastira prikazavši sestrama pomoću PowerPoint prezentacije osnove Kateheze, ciljeve za predškolsku i školsku dob djece, izvore, sadržaje i elemente Kateheze. Nakon toga je u praktičnom prikazu objasnila povezivanje Biblije i liturgije.

3. Predstavljanje priručnika za katehezu prvopričesnika

Rad s. Ksenije Majstorović na priručnicima za župnu katehezu djece od prvog do četvrtog razreda predstavila je uz PowerPoint prezentaciju s. Branka. Upoznala je sestre s pojedinim područjima i cjelinama koje se obrađuju u svakom razredu, a zatim je prikazala primjer jedne kateheze. Istakla je veliki trud i zalaganje s. Ksenije koja je spremna dati materijale sestrama kojima su potrebni kako bi im pomogla u što kvalitetnijem radu.

4. Razgovor i prijedlozi sestara

* Sestra Branka je pojasnila kako je svrha ovog susreta predstavljanje djelovanja Odbora za odgoj i pastoral, te povezivanje sestara međusobno u svrhu što veće pomoći i izmjene informacija i građe za rad. Sestre su u kratkim crtama iznosile koje aktivnosti u župi imaju, što je sve povjereno njihovoj brizi, na koje poteškoće nailaze i gdje mogu jedna drugoj pomoći.

* Predloženo je da se ideje, materijali i slične stvari koji sestre koriste u radu stavi na našu web stranicu kako bi bile dostupne ne samo sestrama nego i šire. Nakon rasprave je zaključeno da će sestre materijale ipak slati međusobno e-mailom jer je vrlo zahtjevan posao pripremati sve te materijale za web stranicu.

* Predloženo je da s. Jelica održi edukaciju KDP za sestre koje to žele kroz nekoliko subota. Javilo se 7 sestara i dogovoren je prvi susret 6. ožujka u 9 sati.

* Svi su svesrdno podržali prijedlog o neformalnom susretu i druženju sestra koje rade na području župne katehizacije i školskog vjeronauka. Nakon kraće rasprave i nekoliko prijedloga dogovoreno je da se organizira izlet 1. svibnja 2010. g. u Cernik u Biblijski muzej u svrhu stručne edukacije povodom Godine kateheze u našoj nadbiskupiji. Nakon toga slijedi neformalno druženje u prirodi.

* Sestre su međusobno izmijenile e-mail adrese kako bi bolje i lakše mogle komunicirati i izmjenjivati materijale za rad.
Susret je završio u 14.30 sati razmišljanjem i molitvom uz PowerPoint prezentaciju „Marijo, jesi li znala?“, što je pripremila s. Branka.

Zapisala: s. Rahela Lacković

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

Facebook likebox