"Tko hoće ućiniti nešto izvanredno,

ne smije misliti da je to nemoguće.."

Otac Teodozije 

Seminar posta, molitve i šutnje

Seminari posta, molitve i šutnje 2012/2013.

20. - 25. studenog 2012. – Seminar posta, molitve i šutnje (Betanija) - vodi s. Ljilja Pehar, franjevka, Mostar

26.II. - 3. III. 2013. - Seminar posta, molitve i šutnje (Betanija) - vodi s. Ljilja Pehar, franjevka, Mostar

 

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJEĐakovo, Betanija, 26.veljače do 3. ožujka 2013.

naslovna-post

Korizma kao povlašteno vrijeme molitve i posta, bila je prigoda brojnim sudionicima ući dublje u drevnu praksu posta, za koju je Isus ostavio svoj primjer. Tema seminara: „Traži lice Njegovo!“ dotakla je duboke čežnje sudionika za otkrivanjem Božje prisutnosti u svom životu. Šutnja, molitva, druženje s Božjom Riječi, sakramenti Euharistije i Ispovijedi, danonoćno klanjanje, uz post o kruhu, sve je to imalo za cilj približiti se Bogu, kako bi se On približio nama. A svjedočanstva na kraju seminara potvrdila su koliko ovakav način duhovne obnove uistinu dovodi do iskustva susreta sa živim Bogom.

Posebno smo doživjeli kao Božju providnost, što se seminar posta poklopio s važnim događanjima u Crkvi. Tako smo odlazak pape Benedikta pratili ne samo na TV, nego više postom i na koljenima pred Onim koji je rekao; „Ja sam s vama u sve dane!“ Bili smo sretni što smo mogli dodati svoj mali doprinos, svoju kapljicu, u ovom velikom povijesnom trenutku Crkve.

Seminar je vodila s. Ljila Pehar, franjevka iz Mostara u kući za duhovne obnove „Betanija“ u Đakovu, od 26. veljače do 3. ožujka o.g. Gost predavač je bio vlč. Marin Knežević, duhovnik Pokreta božanskog milosrđa iz Ovčare. U subotu sudionici su posjetili svetište Božanskog milosrđa na Ovčari i imali tamo prigodni program s Euharistijskim slavljem i klanjanjem Presvetom sakramentu.

Evo nekih reakcija sudionika:

„Jednostavnost duhovnog života, post i molitva - sve ostalo dolazi samo po sebi, tj. sve ostalo čini On!“

„Molitva, post i šutnja je milost od Boga darovana meni. Molitva je otvorila moje srce za žarku čežnju za Gospodinom, postom se promijenio moj život (više puta sam bila na seminaru). Odrekla sam se svega što je neumjereno, masnoća u krvi je nastala; svjedočila sam liječnici i drugima o Božjoj ljubavi. Šutnja je milost od Gospodina, radosno očekujem susret s Gospodinom. Hvala i slava Isusu, što je svaki put On imao Riječi za mene. Svaki susret je kao prvi put: ja mu želim kazati: Evo me Gospodine, dolazim vršiti volju Tvoju!“

„Zahvaljujem Bogu što mi je i ovaj puta post pomogao „oprati prozore“ da bolje vidim sebe. Taj pogled me na trenutke uplašio, jer mi je pokazao bezdan mog siromaštva, ništavila, grijeha, udaljenosti od Boga. Ali me je zato sve to ojačalo u vjeri u bezdan Božjeg milosrđa.“

„Hvala Bogu što me je ovdje pozvao, premda je bilo mnogo prepreka da ne dođem. Tražila sam Bože, tvoje lice, tvoju toplinu i dobrotu. Našla sam mir, koji ne nalazim drugdje…!"

s. R. R. 

 SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJEĐakovo, Betanija, 21-26.veljače 2012.

post

Seminar posta, molitve i šutnje održan je po sedmi puta u kući „Betanija“ u Đakovu, od 21. do 26. veljače 2012. pod vodstvom s. Ljilje Pehar, franjevke iz Mostara. Gost predavač bio je vlč. Marin Knežević, duhovnik Pokreta božanskog milosrđa iz Ovčare. Sudjelovalo je oko 30 stalnih sudionika, od toga pet sestara, a nekoliko sudionika se još priključivalo povremeno. Sudionici obaju spolova došli su iz Đakova, St. Perkovaca, Vinkovaca, Zelčina, Gunje, Tenje, Gundinaca, St. Mikanovaca, Kuševca, Požege i Zagreba. Mnogo je bilo onih koji su došli po prvi puta, ali dio njih dolazi redovito. Naime, tko jednom započne, obično nastavi dolaziti, jer  otkrije veliku vrijednost ovakve duhovne obnove.

Post kao život s kruhom, većini ne predstavlja problem, iako su se mnogi toga pribojavali, nego je on velika pomoć da se otkrije ono bitno u životu. Vidimo, kakoje malo potrebno za život. Najljepši cilj posta je dozvati „ugrabljenog Zaručnika“ u svoj život, u svoju obitelj, u ovaj svijet, na sva mjesta gdje je Bog odsutan.

 Ozračje šutnje je plodno tlo za Božju Riječ. Kad se šuti, bolje se čuje Boga u srcu, bolje Ga se prepoznaje u ljudima oko sebe, a napose u sakramentima. Kad sudionici uđu u šutnju i otkriju njeno dublje značenje, ona im jako godi. Upravo oni koji su se najviše pribojavali šutnje, doživjeli su njenu blagodat na poseban način.

Molitva prožima cijelo vrijeme duhovne obnove. Moli se riječima psalama u Božanskom časoslovu, moli se kod Lectio divina, molitvenog čitanja Božje riječi, moli se sponatano ili u šutnji kod danonoćnih klanjanja euharistijskom Gospodinu. Sve je to vježba u molitvi srcem, a kad se posti i šuti, molitva je iskrenija i bolja.

Ovaj spoj posta, molitve i šutnje predstavlja vrlo snažno sredstvo za osobno duhovno osvježenje, produbljenje vjere i porast duhovnog kapitala u čovjeku. To potvrđuju iskustva sudionika koja se izmjenjuju na kraju seminara. A želja da se ponovno sudjeluje na ovakvom seminaru potvrđuje kako drevna praksa kršćanskog posta i danas ima svoju privlačnu snagu.                   s. R. R.

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE, Đakovo, Betanija, 22-27.studenog 2011.

semposta11

Seminar posta, molitve i šutnje kao uvod u vrijeme došašća održan je u Đakovu, u „Betaniji“, od 22. do 27. studenog 2011. pod vodstvom s. Ljilje Pehar, franjevke iz Mostara. Seminar je svojim razmatranjima obogatio i vlč. Marin Knežević, duhovnih Pokreta Božanskog milosrđa iz Ovčare. Sudjelovalo je između 20 do 30 sudionika iz Đakova, Kuševca, St. Mikanovaca, Ladimirevaca, Jaruga, Bizovca, Sl. Broda, Požege i Zagreba, od toga 6 naših sestara.

 Seminar je započeo uvođenjem u smisao i način kršćanskog posta, koji nije gladovanje, nego život s kruhom, što ima za cilja dovesti do Isusa, prisutnog u euharistijskom Kruhu. Uz pravilo „kruh piti i vodu jesti“ postilo se u ozračju šutnje i molitve. Dan je započinjao molitvom Božanskog Časoslova i meditacijom Božje Riječi iz dnevne liturgije. Nastavljao se izmjenom razmatranja i molitvenog čitanja Božje Riječi (Lectio divina) s izmjenom iskustva. Svakodnevno se slavila sv. Misa koju su predvodili razni svećenici, što je bilo također obogaćenje. Obroci su trajali po pola sata uz glazbu i blagovanje kruha. Domaće pripravljen kruh dao je napose doživjeti kako je Gospodin izabrao da bude najboljim kruhom za našu duhovnu glad i naš vječni život. Program je trajao cijelih 24 sata, jer je nakon večernjeg klanjanja Presvetom slijedilo klanjanje pojedinaca kroz cijelu noć, što je za sudionike bilo posebno duboko iskustvo. Seminar je završio obnovom krsnog saveza pojedinaca, pri čemu se sudionici povezuju u tzv. duhovnom kumstvu, što omogućava međusobnu podršku i praćenje na daljnjem životnom putu.

 U osvrtu na seminar dolazi do izražaja radost i nada kao plod ovako provedenih dana. Većina sudionika ima iskustvo kako je život s kruhom kroz ovaj seminar moguć i ne predstavlja problem, nego omogućava dublje ulaženje u sebe i reviziju svog života, a daje novu povezanost s Kristom koji postaje izvor snage za daljnje življenje. Tako se vjera živi ne samo na duhovni način, nego u svim dimenzijama, jer je i tijelo uključeno kroz post koji predstavlja molitvu tijela. Povezan s molitvom i šutnjom kroz sakramente post donosi mir. To blago sudionici su ponijeli svojim kućama.

 Evo svjedočanstva nekih sudionika:

 „Post, molitva, šutnja, prisutnost Isusa u Euharistiji i Pokaznici, te vrijeme meditacije, meditativne glazbe, Časoslov – to su ovdje samo nabacane riječi, a to je sve ovaj seminar. Da bi čovjek pronašao sebe mora se izdvojiti iz svakodnevice, u sabranosti slušati i čitati Božju Riječ, da bi o njoj mogao razmišljati i čuti što ona upravo njemu govori.

 Prisutnost Isusa kroz 24-satno klanjanje, obraćanje Njemu, i obraćanje više svećenika, te raznolikost tema bili su poticaj, kako dublje živjeti Božju Riječ, kako sebe promijeniti u svakodnevici i postati bolji.

Posvijestiti si da je Marija Majka uvijek prisutna i da ju trebamo nositi u svoj dom. Isus nam je darovao Mariju u zadnjim trenucima ljudskog života.

 Kruh koji se blaguje ima okus djetinjstva, a potiče me da budem i ja „kao kruh“.

 Ispovjijed nakon temeljnog ulaska u nutrinu je posebna, napravila me je novom za ovo vrijem došašća, omogućila je da budem spremnija za novorođenog Gospodina.

 Tolike reklame, informacije dođu do nas i privlače nas. - Bdijte, ti bdij, odvoji vrijeme osluškuj sebe, dođi k Isusu u oazu molitve, iskusi ovu ponudu! Potrebna ti je.“

„Predivan seminar, radi se jednostavno, lagano i iskreno, bez napora; čovjek se susreće sa istinom o sebi i odluči raditi na sebi. Voditelj seminara i organizator i sudionici – svi su jedno. Post, molitva i šutnja nisu ciljevi koje ostvarujemo, nego je ljubav ta koja se ostvaruje i živi. Kad sam vidio obavijest o seminaru, rekao sam: To je prava stvar, to mi treba.“                                    (s. R.R.)

 

 ŽIVOT S KRUHOM KAO PRIBLIŽAVANJE EUHARISTIJSKOM KRUHU, 13-19.III.2011.

00

Seminarom posta, molitve i šutnje, od 13. do 19. ožujka 2011. grupa sudionika započela je svoj korizmeni hod u „Betaniji“, u Đakovu. Kroz seminar je, u cijelosti ili djelomično, prošlo je 42 sudionika, od toga 13 redovnica i 3 novakinje. Dnevno je u prosjeku sudjelovalo 22 sudionika. Dolazili su iz Karlovca, Požege, Sl. Broda, Osijeka, Đakova i okolnih mjesta, pa do Sr. Mitrovice i Zemuna.

Seminar su vodili fra Ljubo Kurtović, OFM, iz Zagreba i s. Ljilja Pehar, franjevka iz Mostara. Oni su na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva vođenja ovakvih seminara uvodili sudionike u smisao i način kršćanskog posta, koji naglasak stavlja na život s kruhom kao približavanje euharistijskom Kruhu. Tako se od stola u blagovaonici prelazilo u kapelu k stolu Božje Riječi i Euharistijske žrtve, a danonoćno se ostajalo u Klanjanju pred Kruhom života. Ulazak u ta otajstva vjere omogućavala je trajna šutnja, razmatranja, molitveno čitanje Božje Riječi (Lectio divina) kao i molitva Božanskog Časoslova.

Tako provedeni dani pomogli su sudionicima doći do duhovnog i tjelesnog čišćenja i rasterećenja, što je rezultiralo doživljajem duboke radosti i novog zamaha na duhovnom putu. Svjedočanstva sudionika na kraju seminara i ovaj put su pokazali, koliko se isplati pronaći ovaj „dragocjeni biser“, tj. otkriti vrijednost ove drevne prakse posta u Crkvi. Dok u svijetu raste interes za tzv. terapijske postove, Crkva postom, molitvom i šutnjom, može nuditi mnogo snažnija sredstva, jer ona zahvaćaju cjelokupnog čovjeka, a ne samo njegovu tjelesnu dimenziju. s. Rastislava Ralbovsky 

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE - 16-21.II.2010.

U Domu duhovne pomoći sestara sv. Križa u Đakovu održan je seminer posta, molitve i šutnje od utorka do nedjelje, 16. - 21. veljače 2010. Sudjelovalo je između 25 i 45 osoba, oba spola, različite dobi i iz svih krajeva Slavonije: osim Đakova, bili su iz Osijeka, Sl. Broda, Požege, Vukovara, Vinkovaca, Ivankova, Gundinaca... i dr. Post i šutnja kroz više dana bili su izazov za sve sudionike. To je bila prigoda otkriti kako su to izvanredna sredstva duhovnog čišćenja i jačanja nutarnjeg čovjeka. Voditeljica seminara, s. Ljilja Pehar, franjevka iz Mostara, pomagala nam je doći do iskustva kako je moguće živjeti s kruhom kroz duže vrijeme, kad se nauči kako se to čini. Zato su obroci trajali po pola sata uz meditaciju riječi, npr: „Moj Bog je kruh koji se lomi i daje“, s poticajem da „kruh pijemo a vodu jedemo“, tj. tako ga dugo jedemo dok se ne pretvori u vodu. Doživljaj kako je tada kruh sladak, dovodio nas je do punijeg doživljaja euharistijskog Kruha, što izražava molitva: „Kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima“. Sv. Misa i Pričest dobivali su novo značenje. Postiti na ovakav način pomaže također da naučimo jesti, što je u ovom užurbanom ritmu života od velike koristi za tjelesno zdravlje. Šutnja je bila ozračje u kojem se odvijao cijeli seminar. Nutarnje sabiranje uvježbavali smo ponavljanjem u sebi odabranih riječi, npr: „Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku!“ Kad zašutimo pred tajnama vjere, tada naučimo pravo govoriti, što je u buci našeg vremena jako važno umijeće.
Šutnja je bila hranjena molitvom Časoslova, zajedničkim čitanjem Svetog Pisma – Lectio divina i razmatranjima, a cijelo vrijeme, danju i noću, bio je izložen Presveti Sakramenat. Posebno iskustvo predstavljala su noćna klanjanja, u kojem su se izmjenjivali svi sudionici koji su boravili u kući. Susret s Isusom „oči u oči“ imalo je u to doba posebno obilježje. Mogućnost osobnog razgovora s voditeljicom i drugim sestrama, bila je za mnoge prigoda da se rasterete i da se priprave na dublji susret s Božjim milosrđem u sakramentu Ispovjedi. Osvrt na kraju seminara bio je obilježen dojmljivim svjedočanstvima sudionika o tome što su doživjeli. Većina njih je svjedočila kako su iznenađeni da je moguće ono što im se činilo nemoguće (da se posti o kruhu više dana). Mnogi su izražavali zahvalnost Bogu što im je uspjelo organizirati si posao i obveze u kući, da su mogli doći uz suglasnost obitelji. Drugi su navodili kako im je seminar pomogao da nauče šutjeti, kako bi u svojoj obitelji mogli bolje čuti potrebe svojih ukućana. Više njih je svjedočilo, kako su kroz seminar potaknute učiniti nešto konkretno za ljude u potrebi, jer post oslobađa čovjeka iznutra od raznih navezanosti. Za neke je to bilo kao „inventura savjesti“ i mogućnost da se kroz suze nutrina očisti, rastereti i obnovi. Jedna je osoba naglasila kako je vrlo sretna što ju je sestra u razgovoru saslušala, jer da je to prvi puta da ju je netko tako saslušao. Druga je govorila o seminaru kao o školi života, gdje se uči raditi na sebi, i kako je ponovno otkrila snagu pučke mudrosti: „Moli se, bori se, Boga boj se i ne boj se!“
Zaključak osvrta na seminar bio je izražen u želji da se ovi seminari i dalje nastave. Uočilo se također da će trebati više termina, jer seminari ove vrste traže ograničen broj sudionika, a interes za ovakvu ponudu raste iz godine u godinu. R.R.

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3